Svjetski dan močvarnih staništa

Objavljeno: 01.02.2018. 16:14 Ažurirano: 07.02.2018. 10:47

Priopćenje za javnost

Svjetski dan močvarnih staništa obilježava se sutra, pod motom „Vlažna staništa za održivu budućnost urbanih područja“. Tema je odabrana kako bi se podigla svijest o načinima na koje močvarna staništa pogoduju kvaliteti života u urbanim sredinama. Urbana močvarna područja utječu na gradove na mnoge načine: smanjuju poplave, opskrbljujuvodom za piće, filtriraju otpadne vode te omogućavaju održavanje zelenih gradskih površina.

Svjetski dan močvarnih staništa obilježava se svake godine 2. veljače, na dan kada je 1971. godine u iranskom gradu Ramsaru potpisana Konvencija o zaštiti močvarnih područja od međunarodnog značaja. Tzv. Ramsarska konvencija obvezuje svaku zemlju potpisnicu na opće očuvanje močvara na vlastitom teritoriju i predstavlja okvir za međunarodnu suradnju u zaštiti i održivom korištenju močvarnih staništa.

Hrvatska je potpisnica Ramsarske konvencije od 1991. godine, a na Ramsarskom popisu su parkovi prirode Kopački rit, Lonjsko polje i Vransko jezero, te ribnjaci Crna Mlaka u Jastrebarskom i Donji tok Neretve.

Močvarna staništa predstavljaju jednu od najvećih vrijednosti biološke i krajobrazne raznolikosti. Uz njih je vezano više od 40% vrsta biljaka i životinja, međutim to su i najugroženiji ekološki sustavi u svijetu. U posljednjih 50 godina izgubljeno je 50% svih močvarnih staništa u svijetu.

Vrijednost močvarnih staništa vezana je i uz obnavljanje zaliha podzemnih voda, učvršćivanje obala, zadržavanje hranjivih tvari i sedimenata, ublažavanje klimatskih promjena i pročišćavanje vode. Ona su genske banke biološke raznolikosti staništa brojnih biljnih i životinjskih vrsta.

Osim za životinjske i biljne vrste, močvarna područja imala su značajnu ulogu u razvoju ljudske civilizacije, o čemu svjedoči činjenica da su se prve civilizacije razvile upravo u dolinama rijeka i poplavnim ravnicama.

Povodom Svjetskog dana močvarnih staništa, parkovi Kopački rit, Lonjsko polje i Vransko jezero, te ribnjaci Crna Mlaka u Jastrebarskom i Donji tok Neretve organiziraju brojne aktivnosti.

Park prirode Lonjsko polje povodom Svjetskog dana močvarnih staništa organizira tradicionalni skup „Budućnost na rubu močvare“ čiji je domaćin ove godine Grad Kutina. Manifestacija ćetrajati dva dana u petak 02. i subotu 03. veljače.

Park prirode Vransko jezero, Svjetski dan močvarnih staništa, obilježit će likovno-pokladnim natjecanjem „Maskenbal ptica“, u okviru kojega će učenici od 1. do 4. razreda lokalnih osnovnih škola, izrađivati maske ptica močvarica. Također, na Facebook stranicama Parka u tijeku je online izložba fotografija nastalih na području Parka prirode Vransko jezero.

Park prirode Kopački rit, Svjetski dan močvarnih staništa obilježit će se svečanim potpisivanjem Ugovora o suradnji i donaciji s HGSS Stanicom Osijek, u svrhu opremanja Obavještajne točke HGSS u Parku prirode Kopački rit.

Sve navedene aktivnosti imaju za cilj podići svijet o močvarnim staništima koja su najugroženiji ekološki sustavi, zbog isušivanja, onečišćenja i prekomjernoga iskorištavanja njihovih resursa.

Na tom tragu, zbog velikog broja potencijalno vrijednih močvarnih područja u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike analizirat će njihovu reprezentativnost i razviti nacionalne kriterije po kojima će se predlagati nova područja za upis na Ramsarski popis.

Print