Održana konferencija o invazivnim stranim vrstama

Objavljeno: 27.06.2018. 14:16 Ažurirano: 27.06.2018. 14:25

Priopćenje za javnost

Održana početna konferencija projekta “Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta”.

U Hrvatskim vodama održana je početna konferencija projekta “Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta” na kojoj je predstavljen projektni tim i aktivnosti koje će se provoditi u projektu.
Cilj projekta je doprinijeti razvoju sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta kroz izradu akata planiranja- akcijskih planova i planova upravljanja, radi kontrole i ublažavanja njihovog štetnog utjecaja na autohtone vrste i staništa. Invazivne strane vrste smatraju se jednom od glavnih prijetnji bioraznolikosti i s njom povezanih usluga ekosustava na globalnoj razini, a mogu imati i negativan učinak na zdravlje ljudi te gospodarstvo.
Konferenciju je otvorio pomoćnik ministra za zaštitu prirode Igor Kreitmeyer koji je pozvao sve prisutne na aktivno djelovanje u pogledu jačanja svijesti javnosti o opasnosti od invazivnih stranih vrsta i sudjelovanje u projektnim aktivnostima.
Voditeljica projekta Zrinka Domazetović prezentirala je aktivnosti i predviđene rezultate projekta. U sklopu projekta donijet će se dva akcijska plana - o putovima unosa invazivnih stranih vrsta na prirodan način i onima vezanim uz transport. Također će se izraditi tri plana upravljanja odabranim invazivnim stranim vrstama koje su široko rasprostranjene u Hrvatskoj - signalni rak (Pacifastacus leniusculus), mungos (Herpestes javanicus) i crvenouha kornjača (Trachemys scripta). Kako bi se osnažili kapaciteti djelatnika u sustavu službenih kontrola prometa invazivnim stranim vrstama na granici i u unutarnjem prometu izradit će se priručnik o prepoznavanju i postupanju s invazivnim stranim vrstama te provesti opsežan program edukacija carinskih službenika, inspekcija i policije. Provedbom javne kampanje i izradom edukativnih materijala ojačat će se svijest javnosti o problemima koje uzrokuju invazivne strane vrste, načinima sprječavanja njihova unošenja i širenja te o upravljanju invazivnim stranim vrstama koje su već prisutne u Hrvatskoj.
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt “Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta” potpisan je u rujnu 2017., a ukupna vrijednost projekta iznosi 11.008.381,72 HRK, od čega je u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.” osigurano 9.342.844,46 HRK. Razdoblje provedbe projekta je od listopada 2017. do listopada 2021., korisnik je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, odnosno Uprava za zaštitu prirode.

Print