ISKAZ INTERESA ZA IZGRADNJU POSTROJENJA ZA SORTIRANJE ODVOJENO PRIKUPLJENOG OTPADA I IZGRADNJU POSTROJENJA ZA BIOLOŠKU OBRADU BIOOTPADA

Objavljeno: 13.03.2018. 15:54 Ažurirano: 26.03.2018. 11:33

Priopćenje za javnost

U cilju završetka Poziva za dostavu projektnih prijedloga za EU sufinanciranje projekata izgradnje i opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i dr., te izgradnju i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada pozivamo sve jedince lokalne samouprave da nam dostave podatke o planiranim projektima na svojim područjima, a sve u cilju definiranja opsega Poziva za dostavu projektnih prijedloga za EU sufinanciranje.

Ovaj iskaz interesa nije obvezujućeg karaktera niti će predstavljati uvjet za prijavu za EU sufinanciranje.
Potrebno je ispuniti obrasce, zavisno od planiranih projekata, te dostaviti iste potpisane, u elektronskom obliku, zaključno s 25. ožujkom 2018. godine na irena.relic@mzoe.hr.

Obrazac 1 – Postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada

Obrazac 2 – Postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada

Print