Nadzor zaštite prirode

Sektor inspekcije zaštite prirode obavlja upravnopravne i stručne poslove vezane uz obavljanje inspekcijskog nadzora provođenja uvjeta, dopuštenja, rješenja i ostalih akata u području zaštite prirode. Nadzire rad nadzornih službi koje se bave zaštitom, očuvanjem i promicanjem zaštićenih područja prirode, izrađuje nacrte i prijedloge sustavnih i drugih zakona u djelokrugu Sektora, priprema i daje mišljenja o primjeni propisa u vezi s provedbom inspekcijskog nadzora, sudjeluje u izradi zakona i drugih propisa iz djelokruga Sektora, daje mišljenja i priprema odgovore na zastupnička pitanja, postupa po predstavkama i pritužbama građana/ki te zahtjevima nadležnih tijela za odnose s građanstvom koje su upućene ovom Sektoru, te priprema odgovore na njih, obavlja poslove inspekcije nad primjenom propisa iz područja zaštite prirode, nadzire korištenje i uporabu zaštićenih dijelova prirode, stanje kakvoće i provođenje mjera zaštite prirode, obavlja nadzor u postupanju zaštićenim biljnim, gljivljim i životinjskim vrstama, obavlja nadzor prekograničnog prometa zaštićenim vrstama u suradnji s inspekcijom zaštite prirode drugih zemalja, organizira i sudjeluje u zajedničkom nadzoru s inspekcijama drugih državnih tijela postupajući na temelju odredbi međunarodnih propisa, obavlja nadzor nad držanjem i uzgojem zaštićenih i drugih divljih vrsta za koje je potrebno ishoditi dopuštenje, obavlja nadzor provođenja mjera donesenih inspekcijskim rješenjem i rješenjima izdanim na temelju Zakona o zaštiti prirode, osigurava izvršavanje mjera naloženih nadzorom i predlaže mjere zaštite prirode, predlaže i sudjeluje u izradi uputa iz područja zaštite prirode i inspekcijskog nadzora, obavlja stručni i upravni nadzor nad radom sudionika u sustavu zaštite prirode, izrađuje i podnosi izvješća iz djelokruga inspekcije zaštite prirode, obavlja nadzor na temelju Zakona o genetski modificiranim organizmima (GMO), Sektor sudjeluje u utvrđivanju Godišnjeg plana rada koji sadrži opći prikaz zadaća i poslova Ministarstva u određenoj godini te sukladno djelokrugu obavlja poslove vezane uz definiranje strateških ciljeva, pokazatelja uspješnosti, utvrđivanja rizika, nadziranja provedbe i izvješćivanja o realizaciji postavljenih ciljeva, te koordinaciju izrade strateških planova, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

SEKTOR INSPEKCIJSKOG NADZORA ZAŠTITE PRIRODE
Radnička cesta 80/3, 10000 Zagreb
Telefon: 01/3717-202
e-mail: tajnica.inspekcija@mzoe.hr

 • Ured u Zagrebu:
  Krešimir Ilić, načelnik Sektora
  Radnička cesta 80/3, 10000 Zagreb
  Telefon: 01/4866-193
  e-mail: kresimir.ilic@mzoe.hr

Služba inspekcijskog nadzora – Kontinentalna Hrvatska

 • Ured u Čakovcu
  mr.sc. Hrvoje Stunković, voditelj Službe
  Zrinskog-Frankopana 9, 40 000 Čakovec 
  Telefon: 040/370-812 
  e-mail: hrvoje.stunkovic@mzoe.hr

 • Ured u Đakovu:
  mr.sc. Željko Vuković, viši inspektor – specijalist 
  Matije Gupca 13 (PP 2), 31 400 Đakovo
  Telefon: 031/821-851
  e-mail: zeljko.vukovic@mzoe.hr   

 • Ured u Zagrebu:
  Andrija Damjanović, viši inspektor
  Radnička cesta 80/3, 10 000 Zagreb
  Telefon: 01/4866-134
  e-mail: andrija.damjanovic@mzoe.hr   

 • Ured u Sisku:
  Zlatko Posavec, viši inspektor
  I.K. Sakcinskog 26, 44 000 Sisak
  Telefon: 044/514-579
  e-mail: zlatko.posavec@mzoe.hr

 • Ured u Zaboku:
  Darko Slukan, viši inspektor
  Kumrovečka 6, 49 210 Zabok
  Telefon: 049/223-533
  e-mail: darko.slukan@mzoe.hr  

 • Ured u Zagrebu:
  Tanja Šurbat, viša inspektorica
  Radnička cesta 80/3, 10 000 Zagreb
  Telefon: 01/4866-139
  e-mail: tanja.surbat@mzoe.hr

 • Ured u Požegi:
  Edita Jelić, viša inspektorica 
  Trg Sv. Trojstva 20, 34 000 Požega
  Telefon: 034/314-388
  e-mail: edita.jelic@mzoe.hr  

 • Ured u Vinkovcima
  Zlatko Gelemanović, inspektor
  Josipa Runjanina 10, 32 100 Vinkovci
  Telefon:
  e-mail: zlatko.gelemanovic@mzoe.hr

                  
  Služba inspekcijskog nadzora – Jadranska Hrvatska
 • Ured u Zadru:
  Damir Mitrović, voditelj Službe
  Ivana Mažuranića 30/1, 23 000 Zadar
  Telefon: 023/309-806
  e-mail: damir.mitrovic@mzoe.hr   

 • Ured u Šibeniku:
  dr.sc. Marijana Cukrov, viša inspektorica
  S. Radića 28, 22 000 Šibenik
  Telefon: 022/213-445
  e-mail: marijana.cukrov@mzoe.hr  

 • Ured u Dubrovniku:
  Vesna Daničić, viša inspektorica
  Vukovarska 16/1. kat, 20 000 Dubrovnik
  Telefon:
  e-mail: vesna.danicic@mzoe.hr  

 • Ured u Gospiću:
  Tihomir Devčić, viši inspektor
  Kaniška 10, 53 000 Gospić
  Telefon: 053/652-579
  e-mail: tihomir.devcic@mzoe.hr  

 • Ured u Pazinu:
  mr.sc. Mirjana Fonjak, viša inspektorica
  Prolaz F. Matejčića 8, 52 000 Pazin
  Telefon: 052/616-014
  e-mail: mirjana.fonjak@mzoe.hr  

 • Ured u Rijeci:
  mr.sc. Ivanka Jelenić, viša inspektorica
  Blaža Polića 2/1, 51 000 Rijeka
  Telefon: 051/325-776
  e-mail: ivanka.jelenic@mzoe.hr  

 • Ured u Splitu:
  Maja Polić, viša inspektorica
  Mike Tripala 6, 21 000 Split 
  Telefon: 021/340-405
  e-mail: maja.polic@mzoe.hr    

SEKTOR ZAJEDNIČKIH POSLOVA INSPEKCIJE

 • Katica Bezuh, viša inspektorica
  Radnička cesta 80/3, 10 000 Zagreb
  Telefon: 01/4866-137  
  e-mail: katica.bezuh@mzoe.hr  

 • Branko Hromatko, viši inspektor
  Radnička cesta 80/3, 10 000 Zagreb
  Telefon: 01/4866-138
  e-mail: branko.hromatko@mzoe.hr